Air Cutter

Muramoto tekko mengeluaran seri cutter dengan sistem penumatik dan hand tool dimana untuk air tool digerakan dengan sistem pneumatik yang dikenal dengan brand nile